Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Protocol Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde en Stichting Kantine Hamalandhal

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde en Stichting Kantine Hamalandhal verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze (vergader)zalen en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Woonplaats (enkel bij zelf invullen van ons inschrijfformulier)


Contactformulier

Als u het contactformulier op de website invult dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het verzoek nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Doeleinden en rechtsgronden
Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde en Stichting Kantine Hamalandhal verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (primair) op de grondslag van noodzakelijkheid, dan wel op basis van uitdrukkelijk verkregen toestemming.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens
Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde en Stichting Kantine Hamalandhal verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde en Stichting Kantine Hamalandhal bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, althans niet langer dan één (sport-)seizoen tenzij u zelf akkoord heeft gegeven voor een langer termijn.

Rechten van betrokkene
U heeft altijd het recht op inzage, recht op overdraagbaarheid, recht op rectificatie, recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken en recht op vergetelheid. Van dit laatste mag worden afgeweken in geval van vrije meningsuiting, wettelijke plicht of wettelijke taak, algemeen belang, volksgezondheid, archivering, wetenschap, statistiek en instellen van een rechtsvordering. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens ontvangen van derden
Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde en Stichting Kantine Hamalandhal accepteren geen persoonsgegevens van derden.

Beveiligingsmaatregelen
Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde en Stichting Kantine Hamalandhal gaan secuur om met uw persoonsgegevens en treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen.

Cameratoezicht
De Hamalandhal is voorzien van camera’s. De beelden worden maximaal 4 weken bewaard en worden daarna automatisch verwijderd. Als zich er een incident (bijv. diefstal, vandalisme, inbraak) heeft voorgedaan, kunnen Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde en Stichting Kantine Hamalandhal bepalen om de beelden langer dan 4 weken te bewaren, tot dat het incident is afgehandeld.